PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 13, Issue 2, Autumn 2008

Aleksandra Derra
Pages 379-385

Ireneusz Ziemiński, Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina [Death, Immortality, the Meaning of Life. The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy] by Aleksandra Derra