Forum Philosophicum

Volume 12, Issue 2, Autumn 2007

Aleksandra Derra
Pages 458-464

Piotr Sikora, Slowa i zbawienie, Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama [Words and Salvation. Religious Discourse in the Perspective of Hilary Putnam's Philosophy] by Aleksandra Derra