PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 12, Issue 1, Spring 2007

Jarosław Paszyński
Pages 202-203

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki [Begriffsgrenzen der Metaphysik] by Jarosław Paszyński