Forum Philosophicum

Volume 10, 2005

Tadeusz Ślipko
Page 17

Antropologiczne podstawy godności człowieka