Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Wojciech Słomski
Pages 299-301

Istorija obščestvennych dviženij i političeskich partij [Historia ruchów społecznych i partii politycznych]