Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Tadeusz Ślipko
Pages 233-240

Ewolucja katolickiej nauki społecznej, ale jaka?