Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Mikołaj Krasnodębski
Pages 139-155

Teoria intelektu moznosciowego i jej konsekwencje w kontekscie polemiki Tomasza z Akwinu z awerroizmem lacinskim