Forum Philosophicum

Volume 9, 2004

Piotr Aszyk
Pages 111-124

Opinie wczesnochrześcijańskich i scholastycznych myślicieli na temat decyzji pacjenta o rezygnacji z interwencji medycznych