Forum Philosophicum

Volume 8, 2003

Stanisław Ziemiański
Pages 294-297

Filosofia e rivelazione, Un contributo al dibattito su ragione e fede [Filozofia a objawienie. Przyczynek do debaty na temat rozumu i wiary]