Forum Philosophicum

Volume 8, 2003

Bogdan Lisiak
Pages 237-247

Koncepcja filozofii w korespondencji Adama Kochańskiego SJ z Gottfriedem Leibnizem