Forum Philosophicum

Volume 8, 2003

Tadeusz Ślipko
Pages 49-75

Mariana I. Morawskiego SJ pojęcie filozofii w zastosowaniu do współczesnej dyskusji wokół encykliki Jana Pawła II Fides et ratio