Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Jacek Poznański SJ
Pages 285-288

The laws of nature, The Range of Human Knowledge And Divine Action [Prawa natury, zakres ludzkiej wiedzy i Boże działanie],