Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Wojciech Słomski
Pages 281-283

Veda v nás a około nás. Úvahy o vede, človeku a spoločnosti [Nauka w nas i wokół nas]