Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Stanisław Ziemiański SJ
Pages 277-281

Studium o przyczynowości sprawczej z zastosowaniem w kosmologii i w teodycei [A Study of Efficient Causality as Applied to Cosmology and Theodicy]