Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Grzegorz Oleksy SJ
Pages 258-260

Problem umysł-ciało. Wprowadzenie [The Body-Mind Problem. An Introduction]