Forum Philosophicum

Volume 6, 2001

Jacek Orlik, Søren Gauger
Pages 252-256

Personalistyczna wizja wolności, Wokól koncepcji wolności osoby ludzkiej Emmanuela Mouniera [The Personalist Vision of Freedom: Examining Emmanuel Mounier's Concept of Personal Freedom]