Forum Philosophicum

Volume 6, 2001

Wojciech Słomski
Pages 243-246

Między Mitem a Logosem, Europejski podręcznik filozofii [Between the Myth and the Logos. The European Textbook of Philosophy]