Forum Philosophicum

Volume 5, 2000

Bogdan Lisiak SJ
Pages 291-294

Studia z filozofii jezuitów w Polsce XVII i XVIII wieku [The Studies on the Jesuit Philosophy in Poland in the 17th and 18th Centuries]