Forum Philosophicum

Volume 5, 2000

Janusz Salamon SJ
Pages 221-243

Locke i Newman: spór o paradygmat racjonalności w perspektywie epistemologii religii