Forum Philosophicum

Volume 5, 2000

Karol Michalski
Pages 121-129

Periechontologia: wiedza o tym, co obejmujące jako podstawowa wiedza filozofii w myśleniu Karla Jaspersa