Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Arkadiusz Tieplakoff SJ
Pages 276-279

Kształtowanie postawy obywatelskiej, Zbiór tekstów pod redakcją Piotra Lenartowicza SJ. [The Formation of the Civic Responsability. Texts edited by Piotr Lenartowicz, S.J.]