Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Sven K. Knebel
Pages 224-228

Antonio Perez SJ (1599-1649) i jego związki z polską scholastyką jezuicką