Forum Philosophicum

Volume 2, 1997

Pages 295-298

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995. Opracował Ludwik Grzebień SJ przy wspölpracy zespolu jezuitöw [Encyclopaedia of Information on the Jesuits on the Territories of Poland and Lithuania, 1564-1995. Ed. L. Grzebień SJ]