Forum Philosophicum

Volume 2, 1997

Dominik Wider OCD
Pages 277-281

Zagadnienie doświadczenia religijnego (Próba syntezy) [The Problem of Religious Experience. Attempt of synthesis]