PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Dialogue and Universalism

Volume 20, Issue 1/2, 2010

Barbara Skarga and Her Philosophy

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, Prof. Andrzej Walicki, Prof. Jerzy Szacki, Prof. dr. hab. Jacek Migasiński, Prof. Barbara Skarga
Pages 7-26

Laudatio, reviews, address by Barbara Skarga