Dialectics and Humanism

Volume 6, Issue 4, Autumn 1979

Jan Szczepański
Pages 165-168

Wojciech Pomykalo, Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944—1976 (The Shaping of the Educational Ideal in Poland in 1944—1976)