Dialectics and Humanism

Volume 4, Issue 3, Summer 1977

Janusz Kuczyński
Pages 179-183

Janusz Kuczyński, Homo creator. Wstęp do dialektyki człowieka (Homo creator. An Introduction into the Dialectics of Man)