Dialectics and Humanism

Volume 1, Issue 2, Spring 1974

Leon Koj
Pages 180-181

Leon Koj, Semantyka a pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki (Semantics and Pragmatics. The Relation of Linguistics and Psychology to Semantics)