Phenomenology and Media

2010

Phenomenology and Media

Paul Majkut
Pages 330-345

Empathy's Impostor: Interactivity and Intersubjectivity

Cited by

  • Sabahattin ÇALIŞKAN. Selçuk İletişim. Canlandırma Sanatında Empati ve Yönelimsel Temsil 2021. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.