PDC Homepage

Home » Products » Citations

Thinking: The Journal of Philosophy for Children

Volume 5, Issue 2, 1984

John lorio, Mark Weinstein, John Martin
Pages 28-35

A Review of District 24 Philosophy for Children Program

Cited by

  • Ewa Wasilewska-Kamińska. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady 2016. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.