PDC Homepage

Home » Products » Citations

Thinking: The Journal of Philosophy for Children

Volume 5, Issue 1, 1983

Virginia C. Shipman
Pages 45-47
DOI: 10.5840/thinking19835127

Evaluation Replication of the Philosophy for Children Program — Final Report

Cited by

  • Ewa Wasilewska-Kamińska. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady 2016. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.