Studia Neoaristotelica

Volume 19, Issue 8, 2022

Series Bohemoslovaca

Prokop SousedíkOrcid-ID
Pages 147-186

Existuje změna z hlediska vztahu?

    There are no citations, may be on Google Scholar.