Studia Neoaristotelica

Volume 19, Issue 7, 2022

Series Bohemoslovaca

Prokop SousedíkOrcid-ID, David SvobodaOrcid-ID
Pages 111-145

Pojetí muže a ženy (nejenom) u Platóna a Aristotela
Problematika rovnosti a rozdílů obou pohlaví

    There are no citations, may be on Google Scholar.