Studia Neoaristotelica

Volume 19, Issue 6, 2022

Series Bohemoslovaca

Pages 87-109

Filomathés čili o odbornosti
(z řečtiny přeložil Lukáš Novák)

    There are no citations, may be on Google Scholar.