Studia Neoaristotelica

Volume 19, Issue 4, 2022

Series Bohemoslovaca

Prokop SousedíkOrcid-ID
Pages 33-59

Zavádění předmětů v aristotelismu
Jsou předměty vědy abstraktní, nebo relační?

    There are no citations, may be on Google Scholar.