PDC Homepage
Home » Products » Citations

Studia Neoaristotelica

Volume 16, Issue 4, 2019

Series Bohemoslovaca

Petr Pavlas
Pages 41-77

Komeniáni v Karteziánském Zrcadle
Boj o definice některých metafyzických pojmů v polovině 17. století

    There are no citations, may be on Google Scholar.