PDC Homepage

Home » Products » Citations

Studia Neoaristotelica

Volume 13, Issue 5, 2016

Series Bohemoslovaca

Roman Míčka
Pages 69-102

Scholastický příspěvek k ideálu jednoty lidstva a jejímu politickému vyjádření v 16. a 17. století v kontextu předchozího a následného vývoje

    There are no citations, may be on Google Scholar.