Studia Neoaristotelica

Volume 13, Issue 4, 2016

Series Bohemoslovaca

Lukáš NovákOrcid-ID
Pages 41-66

Tomáš Akvinský instrumentalistou v matematice?
(Kritika Sousedíkovy a Svobodovy interpretace)

    There are no citations, may be on Google Scholar.