Studia Neoaristotelica

Volume 11, Issue 3, 2014

A Journal of Analytic Scholasticism

Lukáš NovákOrcid-ID
Pages 36-72

Můžeme mluvit o tom, co není?
Aktualismus a possibilismus v analytické filosofii a ve scholastice

    There are no citations, may be on Google Scholar.