Studia Neoaristotelica

Volume 8, Issue 1, 2011

A Journal of Analytic Scholasticism

Jakub Jinek
Pages 72-94

Přátelství, dobro, polis. K významu přátelství v celku Aristotelovy praktické filosofie
A Journal of Analytic Scholasticism

Cited by

  • Jakub Jinek. Aither. Aristotelés o původu obce 2011. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.