Studia Neoaristotelica

Volume 7, Issue 1, 2010

A Journal of Analytic Scholasticism

Inocent-Mária V. Szaniszló OP
Pages 69-86

Ktože sú to vlastne pohania? Malé uvedenie do medzináboženského dialógu v dobe sv. Tomáša Akvinského s možnými dôsledkami pre dnešnú dobu
A Journal of Analytic Scholasticism

    There are no citations, may be on Google Scholar.