Studia Neoaristotelica

Volume 5, Issue 1, 2008

A Journal of Analytic Scholasticism

Lukáš Novák
Pages 89-96

Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi.
A Journal of Analytic Scholasticism

    There are no citations, may be on Google Scholar.