Studia Neoaristotelica

Volume 1, Issue 1/2, 2004

A Journal of Analytic Scholasticism

Tomáš Nejeschleba
Pages 195-199

Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století
A Journal of Analytic Scholasticism

    There are no citations, may be on Google Scholar.