Studia Philosophica

Volume 68, Issue 2, 2021

Ivana Holzbachová
Pages 67-70

Walter Scheidel. Velký nivelizátor: Násilí a nerovnosti od doby kamenné

There are no citations, may be on Google Scholar.