PDC Homepage
Home » Products » Citations

Studia Philosophica

Volume 68, Issue 2, 2021

Richard Pospiech, Josef Petrželka
Pages 47-59

Proč Slunce svítí a hřeje? Aristotelovy potíže
Překlad 7. kapitoly II. knihy spisu O nebi a komentář

There are no citations, may be on Google Scholar.