Studia Philosophica

Volume 68, Issue 1, 2021

Helena Pavlincová
Pages 123-136

Disertace a doktorské zkoušky z filosofie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1924–1950

There are no citations, may be on Google Scholar.