Studia Philosophica

Volume 68, Issue 1, 2021

Jaroslav Cepko, Andrej Kalaš, Vladislav Suvák
Pages 6-27

Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1)

There are no citations, may be on Google Scholar.