PDC Homepage

Home » Products » Citations

Studia Philosophica

Volume 67, Issue 2, 2020

Dagmar Pešková
Pages 47-48

Poděkování panu docentovi Jiřímu Gabrielovi u příležitosti jeho významného jubilea. Pan docent Jiří Gabriel – můj ročníkový učitel

There are no citations, may be on Google Scholar.