Studia Philosophica

Volume 67, Issue 1, 2020

Matěj Troup
Pages 7-21

Legitimita aristotelské inspirace v současné filozofii přátelství

There are no citations, may be on Google Scholar.