Studia Philosophica

Volume 64, Issue 1, 2017

Ivana Holzbachová
Pages 125-129

Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie

There are no citations, may be on Google Scholar.